Villkor

BCH Utbildning

DU KAN ALLTID BLI BÄTTRE

Villkor

Anmälan och betalningsvillkor BCH Utbildning (gäller från 2017-10-01 och tillsvidare)

 

Anmälan till yrkesutbildning på BCH Utbildning

När du hittat din framtida SEYF godkända karriär/yrkesutbildning hos oss, den utbildning som du önskar anmäla dig till, maila oss en formell anmälan på info@bchutbildning.se. All information/beskrivningar om de olika utbildningar vi håller finns här på vår hemsida; kursinnehåll/timmar, kursens pris, startpaketets innehåll-leverans, plats och tid. Bekräftelse får du av oss via e-post, eller om sådan saknas, via brev per post. Kallelse till kurs skickas ut senast två veckor före din kursstart. Vi önskar givetvis få en personlig kontakt via telefon eller besök oss gärna i våra lokaler, ring gärna först så att rätt person finns på plats.

 

Antagningskriterier

 

Goda kunskaper i svenska och att du är fyllda 18 år.

 

Deltagare med särskilda behov, vi ber dig kontakta BCH Utbildning i god tid före utbildningsstart. Våra kurser och utbildningar kräver obligatorisk närvaro.

 

Kurskompendier ingår om inget annat anges. Du arbetar dock med ditt egna startpaket och om möjligt ordna fram egna modeller.

 

Mat & dryck ingår ej i kursavgiften.

 

Finns i närområde gott om restauranger för lunch, men går även bra att ta med egen matlåda.

 

Ändringar

 

BCH Utbildning förbehåller sig rätten till ändringar beträffande lärare, tider, kursmaterial, förbrukningsmaterial under kursgång, kursschema, tryckfel, samt ändringar av skolpraktik.

 

Betalning

 

En faktura på kurs skickas ut efter en skriftlig anmälan. Faktura på kurs är samtidigt en bekräftelse/registrering på din anmälan till kursen. Kursavgift skall vara inbetald en månad före utbildningsstart. Du kan betala till BCH Utbildning Bankgiro 884-7386. Ange ditt namn, kundnummer och fakturanummer på inbetalningen, vilka du finner på din faktura.

 

Finasiering; kontakta din egna bank för rådgivning angående eventuell finansiering.

 

Ångerrätt

 

Du har enligt Lag 2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler full ångerrätt i 14 dagar från den dag du lämnat din skriftliga anmälan och avtal ingås. Vid avtal om att medverka på en kurs så börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet/anmälan ingås. Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå oss på 08-286676 eller info@bchutbildning.se. Du kan även skicka ett brev till BCH Utbildning AB, Box 2089, 135 02 Tyresö eller kom in personligen till Cutie Nails Kungsholmen. Ange datum för kursen och fakturanummer samt dina personuppgifter. Har du betalt in avgiften meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske.

 

Avbokning/ ombokning

 

När tiden för ångerrätten löpt ut (se ovan), godkänns av- eller ombokning senare än 14 dagar före kurs/ utbildningsstart enbart med läkarintyg på sjukdom som inte kunde förutses vid tidpunkt för anmälan/avtal.

 

Utöver vad det gäller ångerrätten, om du avbryter en kurs/ utbildning på grund av ett varaktigt hinder, som sjukdom med läkarintyg, eller annan anledning som du inte kunnat förutse innan kurs, återbetalas den del av avgiften på kurstiden som inte förbrukats. Ångerrätt gäller inte för avtal som avser en tjänst/kurs som har fullgjorts, om eleven uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten/kursen har fullgjorts. Startpaket återtas/återbetalas ej; startpaketet avser en vara/produkt som med bruten försegling vilken inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten, startpaketet avser en vara/produkter som snabbt kan försämras eller bli för

gamla.

 

Inställd kurs

 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/utbildningar vid för lågt deltagarantal (minimum 2 deltagare per kurs för startgaranti) och vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeur. Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag inom 14 dagar. Du kan även välja att ha kursavgiften innestående, men kursavgiften skall då utnyttjas inom ett år. Vid ny bokning av kurs får du betala eventuell mellanskillnad om avgiften under året har blivit höjd.

 

All återbetalning sker inom 14 dagar.

 

Försäkring

Elever under utbildning hos BCH Utbildning AB omfattas av en ansvars- och olycksfallsförsäkring.

 

Internationellt Diplom

 

Diplom erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs är uppfyllda samt en praktisk och teoretisk examination och full betalning erlagts. Underlag för examen arkiveras hos LCN i maximalt fem år efter avslutad kurs/utbildning. Diplomet är en värdehandling, önskar du ett nytt så tar BCH Utbidlning ut en administrationsavgift på 150:- ink.moms.

 

Filmning och fotografering

 

Filmning, fotografering eller ljudinspelning, be om tillstånd från din lärare.

 

Övriga frågor

 

Du är välkommen att vända dig direkt till oss på BCH Utbildning med eventuella övriga frågor; tel 08-286676 email: info@bchutbildning.se

 

Kontakt och företagsuppgifter;

 

BCH Utbildning AB, Box 2089, 135 02 Tyresö

 

Tel: 08-286676

E-post: info@bchutbildning.se

Hemsida: www.bchutbildning.se

 

BCH Utbildning AB;s Organisationsnummer; 556892-5381. VAT SE556892538101

 

Personuppgiftshantering

 

BCH Utbildning AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål. Du kan genom att mail eller skriva till LCN Sverige AB och begära att dina personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifterna skall användas för direktmarknadsföring.

 

Kontaktformulär

 
 
 
 

Copyright @ All Rights Reserved

BCH Utbildning AB, Box 2089, 135 02 Tyresö

Cutie SPA: Mall of Scandinavia

Cutie Nails: Drottningsholmsvägen 58

Cutie Nails Saltsjöbaden: Saltsjöbadens Centrum